O nás

OZ Poniklec – Váh

OZ Poniklec – Váh bolo založené dňa 12. januára 2015 na ustanovujúcom zasadnutí ako nevládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú  svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí. Združenie bolo následne zapísané v registri Ministerstva vnútra dňa 6.2.2015.

OZ Poniklec – Váh združuje 15 obcí v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Jedná sa o nasledovné obce: Bojničky, Dvorníky, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Horné Zelenice, Horné Otrokovce, Kľačany, Merašice, Pastuchov, Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky, Vinohrady nad Váhom. Z toho 14 obcí spadá do administratívne vymedzeného územia okresu Hlohovec a jedna obec spadá do územia okresu Galanta. Zakladajúcimi členmi bolo aj 21 subjektov neverejnej správy, ktoré majú sídlo na území členských obcí.

Cieľom združenia je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

Aktuality

Obce

© 2018 Jaroslav Guban