erb

Bojničky

Počet obyvateľov: 1421
Výmera územia v ha: 926
Katastrálne územie: Bojničky
Prvá písomná zmienka: 1113

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Prvé historické písomné údaje o Bojničkách sú z roku 1113 v „Zoborskej listine“. Podľa tejto listiny, ktorá predstavuje súpis majetkov zoborského konventu sv. Hypolita, obec Bojničky (Boenza) patrí polovica konventu sv. Hypolita a polovica obce s horou a pozemkami je majetok hradu Hlohovec. Historické korene jestvovania sídliska na území Bojničiek siahajú do doby bronzovej, ktorú reprezentuje nález „štíhla sekerka v prostriedku s krátkymi vyvinutými lalokmi“.  Väčšie osídlenie na území Bojničiek sa predpokladá už v období Veľkej Moravy. Obyvatelia Bojničiek sa kedysi živili poľnohospodárstvom i vinohradníctvom, časť železiarstvom.

V rokoch 1300 – 900 pred n.l. boli Bojničky sídlom s velatickou kultúrou z mladšej doby bronzovej.

Po tatárskom vpáde boli povolaní Saskí kolonisti a pod ich vplyvom sa menili aj názvy obcí, preto r. 1256 Baynach a r. 1275 Bajanach. V roku 1773 to bola Bajnoczka, r. 1808 Bojnička a konečne v roku 1920 Bojničky až doteraz. Bojničky v minulosti boli dôležitou križovatkou medzi hradom Hlohovec-Szolgagyör a Hlohovec-Šintava. Neskôr sú už len na dôležitej ceste medzi Hlohovcom a Šintavou.

Od roku 1828 majú Bojničky klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Alžbety. Objekt bol dvakrát renovovaný v prvej polovici 20. storočia. Prvýkrát v roku 1906 a druhýkrát v rokoch 1932 a 1933, kedy bol kostol aj rozšírený. Zachoval sa v ňom pôvodný organ a hlavný oltár.

www.bojnicky.sk

Vinohradnícka obec Bojničky sa nachádza v Trnavskom kraji, 5 km južne od okresného mesta Hlohovec, na ľavej strane Váhu. Obec patrí medzi najstaršie obce v Trnavskom kraji.

Obec Bojničky spadá do povodia rieky Váh a potoku Járčie, ktorý je v správe Povodia Váhu Šaľa. Potok pramení za obcou a vlieva sa do Váhu neďaleko mesta Šaľa. Bojničky ležia vo výške 210 m.n.m. v malebnom údolí Nitrianskej pahorkatiny v doline potoka Jáč.

Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Bojničky 1421 obyvateľov. Najväčšie zastúpenie v obci má rímskokatolícke vierovyznanie 93,24 %, bez vyznania je 4,56 % obyvateľstva, 1,35 % obyvateľov s nezisteným vierovyznaním a 0,34 % evanjelikov.

www.bojnicky.sk

Spoločenský, kultúrny a športový život zabezpečuje obec prostredníctvom zamestnancov obce, poslancov OZ za výraznej podpory členov spoločenských organizácií pôsobiacich v obci: Folklórny súbor Bojničan, Telovýchovná jednota Bojničky, Atletický klub Bojničky, Stolnotenisový klub Bojničky, Poľovnícke združenie Borina, Zväz protifašistických bojovníkov a COOP Jednota SD

Obec Bojničky má taktiež aj rôzne kultúrne podujatia ako sú: fašiangy, Jarný beh Bojničky, Deň matiek, Jánsky nočný pochod, Cyrilo – Metodské slávnosti, Partizánsky guláš, O zlatú ryku, Šarkaniáda, Beh vinicami, hodový ples, adventné popoludnie.

V obci Bojničky sa nachádzajú aj rôzne firmy: RaOS, a.s. Bojničky 54, RÉVA, a.s. Bojničky 55, Interagros, s.r.o. Levice, prevádzka Bojničky.

www.bojnicky.sk

vlajka

Vlajka obce

erb

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban