Členovia Občianskeho združenia Poniklec - Váh

 

Podnikateľský sektor

 • Anton Vjatrák – Okrasné a ovocné dreviny
 • Ignác Vjatrák SHR
 • Pavlík Slavomír
 • PJ Colours spol. s.r.o.
 • Samostav s.r.o.
 • TOFE s.r.o.
 • Víno Chudý s.r.o.

Súkromný sektor

 • DHZ Horné Otrokovce
 • Dobrovoľný hasičský zbor Dvorníky
 • Občianske združenie Siladická ruža
 • OŠK Horné Otrokovce
 • OŠK Merašice
 • OŠK Vinohrady nad Váhom
 • OZ Rodičovské združenie pri ZŠ
 • Poľovná organizácia BREZA Sasinkovo
 • Poľovná spoločnosť „Váh“ Dolné Zelenice
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Vinohrady nad Váhom
 • Telovýchovná jednota Bojničky
 • TJ Družstevník Sasinkovo
 • TJ Družstevník Siladice
 • TUMIDA
 • ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolných Zeleniciach
 • ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Sasinkove

Členom OZ Poniklec – Váh sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území OZ Poniklec – Váh a ktorá súhlasí so stanovami. Členstvo v OZ Poniklec – Váh vzniká schválením prihlášky najvyšším orgánom.

© 2018 Jaroslav Guban