Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh

Schválená na zasadnutí Valného zhromaždenia v obci Horné Otrokovce dňa 20.06.2017

Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh verzia 2.1

Schválená na zasadnutí Valného zhromaždenia v obci Horné Otrokovce dňa 30.11.2018

Schválená na zasadnutí Valného zhromaždenia v obci Horné Otrokovce dňa 11.10.2022

© 2018 Jaroslav Guban