O nás

Základnou myšlienkou pre vznik občianskeho združenia bolo založenie mikroregiónu, v ktorom by pulzoval spoločenský, kultúrny, ekonomický a hospodársky život. Mikroregión územno – správe patrí do Trnavského kraja, okresov Hlohovec a Galanta a rozprestiera sa na území prechádzajúcom od úpätia Považského Inovca smerom na juh až po rieku Hlohovník v Galantskom okrese.

Názov združenia bol vytvorený z názvu kvetu Poniklecu veľkokvetého, ktorý je zákonom chránenou rastlinou, ale na území mikroregiónu je možného nájsť v hojnom množstve a z názvu rieky Váh, pretože všetky potoky a potôčiky, ktoré pretekajú cez obce mikroregiónu sa buď priamo, alebo ako prítoky väčších riek sa potom vlievajú do rieky Váh.

Naše Občianske združenie Poniklec – Váh, ktoré  združuje 15 obcí v rámci Trnavského samosprávneho kraja, ktoré vytvárajú celistvé územie – mikroregión o rozlohe 139,46 km a s celkovým počtom obyvateľov 12 615 a hustotou zaľudnenia 90,46 obyv./km2 . Zakladajúcimi členmi bolo aj 21 subjektov neverejnej správy, ktoré majú sídlo na území členských obcí.© 2018 Jaroslav Guban