erb

Pastuchov

Počet obyvateľov: 975
Výmera územia v ha: 1523
Katastrálne územie: Pastuchov
Prvá písomná zmienka: 1276

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1276 pod názvom Paztwh. Pastuchov v rokoch 1111 – 1113 nepatril k majetkom benediktínskeho opátstva sv. Hypolita v Nitre na Zobore, inak by bol spomenutý v tzv. Zoborských listinách.

Samotný názov Pastuchov, v roku 1276 bol evidovaný ako Paztwh, t.j. Pastuh, poukazuje na slovenské slovo pastier. Pastuchov bol už od svojho vzniku v tesnom spojení s osudmi hradu Hlohovec, bol súčasťou hlohovského panstva. Obec Pastuchov neskôr patrila rôznym šľachtickým rodom.

V obci Pastuchov sa nachádza rímsko-katolícky kostol ktorý pochádza z roku 1846 a evanjelický kostol aus.vyznania, ktorý v obci stojí od roku 1945.

http://www.pastuchov.sk/

Pastuchov leží približne 10 km od mesta Hlohovec. Rozprestiera sa v malebnom prostredí Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v jej juhozápadnej časti. Pozdĺžnu os jej chotára tvorí dolina potoku Blatina, tečúceho juhovýchodným smerom, na severe zasahuje aj do doliny potoku Galanovka. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Pastuchov 975 obyvateľov.

Hranice katastrálneho územia obce Pastuchov susedia s katastrom obcí Dolné Trhovište, Kľačany, Lukáčovce a mesta Hlohovec. Východné hranice k. ú. obce Pastuchov tvoria zároveň aj hranicu medzi Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom.

http://www.pastuchov.sk/

Najstaršie dosiaľ zistené osídlenie obce sa spája s 5 tisícročím pred Kr., teda z mladšejdoby kamennej. Z pastuchovského chotára sú známe významné nálezy náradia a šperkov z doby bronzovej. Obec si v histórii až po súčasnosť zachovávala poľnohospodársky charakter. Bola však známa aj tkáčstvom, košikárstvom a typickou paličkovanou čipkou.

V obci sa nachádza kaplnka zasvätená sv. Márii Magdaléne, ktorej zvyšky sa nachádzajú na miestnom katolíckom cintoríne. Pastuchov cirkevne patril do roku 1787 k Radošine, potom do roku 1809 k Dolnému Trhovišťu. Až vtedy dostala miestna kaplnka hodnosť farnosti. V roku 1844 sa zrútil starý kostol a preto sa začalo s výstavbou nového a v roku 1846 bol slávnostne vysvätený. Dostal patronícínium Všetkých svätých a slúži až dodnes.

Nachádza sa tu Základná škola s materskou školou. Základná škola združuje tiež školský klub detí.

Obec organizuje rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, napr. MDD, či posedenie pod jedličkou s dôchodcami.

Svoje sídlo tu majú rôzne firmy : BR Fores, Ferit, Mavplast, JOKR.www.pastuchov.sk

vlajka

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v o farbách bielej 3/ 7, žltej 1/ 7 a zelenej 3/ 7. Je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

erb

Erb obce

V zelenom štíte je v strede umiestnený zlatý lem lemeša a v ňom malý strieborný kvietok. Kvety stojace po oboch stranách lemeša sú tiež strieborné.

© 2018 Jaroslav Guban