04 feb 2019

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SR 2/2019

Nové číslo Newsletter-a NSRV SR 2/2019 si môžete v plnom rozsahu prečítať nižšie.

Newsletter NSRV SR 2/2019

 

www.nsrv.sk

www.facebook.com

 

 

Share this