06 dec
05 dec
05 dec
19 nov

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SR 17/2018

Nové číslo Newslettera 17/2018 si môžete v plnom rozsahu prečítať nižšie.

Newsletter_NSRV SR_17_2018

www.nsrv.sk

www.facebook.com

 

 

Share this
31 okt

Mesiac úcty k starším v Horných Otrokovciach

Dňa 26.10.2018 si obec Horné Otrokovce uctila svojich starších občanov príjemný posedením v miestnom Kultúrnom dome, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vystúpili deti z miestnej Základnej školy s materskou školou. O príjemnú atmosféru sa tiež postaral harmonikár.

www.horneotrokovce.eu

www.facebook.com

 

Share this
09 okt

Medzinárodné školenie “Kick-Start Your Career”

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre program Erasmus+ pre mládež a šport  organizuje medzinárodné školenie „Kick-Start Your Career“, ktoré sa bude organizovať 9.-15. Decembra 2018 na Slovensku.

 

Ak pracuješ s mládežou (NEETi, mladí ľudia s nedostatkom príležitostí) od 13-30 rokov v regiónoch kde je ťažšia uplatniteľnosť na trhu práce a vysoká nezamestnanosť mladých ľudí  toto školenie je určené presne pre teba. Ak sa chceš naučiť tipy, grify a to ako sa prezentovať pred zamestnávateľom a ako zvýšiť šancu na svoju vysnívanú prácu a naučiť to mladých ľudí neváhaj a prihlás sa.

Krátka charakteristika:

Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce.

Ciele aktivity:

Vzdelávacie školenie (prebiehajúce počas 5 dní) je zamerané na rozvoj potenciálu mladých ľudí na seba prezentáciu ich vedomostí a skúseností na trhu práce. Náš tím chce pripraviť pracovníkov s mládežou, ktorí by vedeli rozpoznať vedomosti a nadanie mladých ľudí, a následne ich vedeli pripraviť na prezentáciu pred potenciálnym zamestnávateľom. Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce.

Ciele školenia:

  1.  Umožniť pracovníkom s mládežou, aby boli schopní pomôcť mladým ľuďom uvedomiť si svoje kompetencie, vedieť ich preukázať a zdokonaľovať sa;
  2. Inšpirovať pracovníkov s mládežou a zvyšovať ich kapacitu v rámci vytvárania aktivít, zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti;
  3. Pripraviť pracovníkov s mládežou na pomoc mladým ľuďom vyjadriť, adaptovať a preniesť opisy ich kompetencií do iných pracovných kontextov;
  4. Poskytnúť/vyvinúť konkrétne nástroje pre pracovníkov s mládežou, ktoré použijú pri práci s ich cieľovou skupinou na zvýšenie uvedomenia si svojich kompetencií, relevantných pre zamestnanie;
  5. Zvýšenie kompetencií a hodnotenie vplyvu práce s mládežou v súvislosti so zamestnateľnosťou.

Koncept bol prvýkrát vyvinutý a testovaný v roku 2015/2016 s veľmi pozitívnou spätnou väzbou od účastníkov, ale aj partnerských organizácií. Keďže časť školenia je veľmi praktická, pracovníci s mládežou vyvíjajú nové, zaujímavé nástroje a aktivity, ako pracovať s touto témou.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou alebo mládežnícki lídri, ktorí:

  1.  Priamo pracujú s mladými ľuďmi na každodennej báze, na profesionálnej alebo dobrovoľníckej úrovni;
  2. Sa zaujímajú o tému uplatniteľnosti mladých ľudí (NEET a MĽsNP) na trhu práce, ktoré mladí ľudia potrebujú pre ich budúci profesionálny život;
  3. Aktívne pracujú na lokálnej alebo medzinárodnej úrovni;
  4. Chcú sa zúčastniť vzdelávacieho školenia a hovoria po anglicky.

Počet účastníkov:

8 účastníkov zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania školenia.

Účastnícky poplatok je stanovený na 10 €.

Uzávierka prihlášok:

  1. Október 2018

Prihláška

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/kick-start-your-career.7580/

Kontaktná osoba:

Mgr. Tomáš Tóth

tel.: (+421-2) 592 96 310

m.t.: (+421-908) 678 820

e-mail: tomas.toth@iuventa.sk

Share this
28 sep
28 sep

Majstrovstvá vo varení gulášu 2018

Dňa 22.9.2018 sa na futbalovom ihrisku v Horných Otrokovciach konal nultý ročník Majstrovstiev vo varení gulášu, ktorý organizovala obec Horné Otrokovce s pomocou miestnych dobrovoľníkov. Sútaže sa zúčastnilo 11 tímov, ktoré predviedli svoje kulinárske schopnosti. Začiatok súťaže otvorila pani starostka o 12:00 hod, kedy mohli súťažné tímy začať variť. O 16:00 sa začalo s odoberaním vzoriek pre prizvanú porotu. Na treťom mieste sa umiestnili súťažiaci s názvom tímu “Big team”. Druhé miesto sa ušlo súťažiacim s názvom tímu “Otrokovčany” a na prvom mieste sa ocitli súťažiaci tímu “Kutan team”. Nultý ročník sa tešil veľkej návštevnosti. Okrem gulášu si mohli návštevníci pochutiť na cigánskej, občerstviť sa v bufete a pre deti bola pripravená prekážková dráha, skákací hrad a samozrejme si mohli zahrať aj futbal.

fotogaléria

www.horneotrokovce.eu

www.facebook.com

Share this
28 sep

Turistický pochod cez mikroregión Poniklec

Dňa 22.9.2018 sa uskutočnil už druhý ročník turistického pochodu Putovanie cez mikroregión Poniklec, ktorý organizuje Cech vinárov Hlohovecka a obec Horné Otrokovce. Jednotný spoločný štart bol o 9:30 hod. pred Obecným úradom v Horných Otrokovciach, cieľom bola viecha Jašter v Hlohovci. Aj napriek daždivému počasiu sa zišli nadšení turisti, ktorých privítala pani starostka. Pani starostka pochod symbolicky odštartovala a zaželala turistom veľa šťastných kilometrov.

www.horneotrokovce.eu

www.facebook.com

 

Share this
07 sep

Spravodajca NSRV – Súťaž “Moje najobľúbenejšie zvieratko”

Spravodajca NSRV – Súťaž „Moje najobľúbenejšie zvieratko“

Tento rok sme si pri príležitosti svetového dňa ochrany zvierat ,,4. októbra“ prichystali on-line súťaž pre najmenších priateľov vidieka, ktorí by radi vyjadrili svoj vzťah k zvieratkách formou textu alebo obrázku. Súťaž s názvom ,,Moje najobľúbenejšie zvieratko“ vychádza aj v tohtoročnom vydaní časopisu spravodajca NSRV, ktorý si môžete prečítať na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59

Môžete si vytvoriť svoj vlastný poznámkový blok a budeme radi, ak pripojíte aj zopár obrázkov, podľa svojho ľubovoľného výberu. Ak vám miesto pre obrázok nepostačuje, priložiť môžete ešte ďalší papier, ktorý takisto zaradíme do súťaže o darčekové predmety spolu s vašim poznámkovým blokom.

O ČO SÚŤAŽÍME?
Traja výhercovia opäť získajú zaujímavé propagačné predmety Národnej siete rozvoja vidieka SR. Tešíme sa na vaše kresby a názory, z ktorých opäť niekoľko uverejníme v nasledujúcom čísle nášho časopisu v rubrike Detský kútik.

Viac o súťaži na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1727

img.php

Share this

© 2018 Jaroslav Guban