03 jún 2024
30 máj 2024

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). 
Dĺžka trvania výzvy je od 30.05.2024 – 28.06.2024
Viac informácií k Výzve tu:
Share this
20 máj 2024
20 máj 2024

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.2 – PREDĹŽENIE VÝZVY

AKTUALIZÁCIA č.1

MAS Občianske združenie Poniklec – Váh v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dĺžka trvania výzvy je od 28.03.2024 do 19.06.2024

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dĺžka trvania výzvy je od 28.03.2024 – 19.06.2024

Viac informácií k Výzve tu:

Share this
14 máj 2024

„Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024“ – 14. ročník súťaže

Už každoročne sa MAS Občianske združenie Poniklec – Váh zapája do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024“, ktorá je organizovaná Národnou sieťou rozvoja vidieka SR.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti pod záštitou MAS OZ Poniklec – Váh a vyplňte prihlášku do interného kola MAS OZ PONIKLEC – VÁH. Následne zasadne 3-členná komisia, ktorá vyberie najlepšie fotografie v každej kategórii a následne ich prihlásime do celoslovenskej súťaže, ktorá bude vyhodnotená na Agrokomplexe v Nitra v dňoch  15 – 18. 08. 2024.  

Prihláška do súťaže MAS – Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

Plagát_Najkrajšia fotografia z uzemia MAS interne kolo PV

Share this
28 mar 2024

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.2

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dĺžka trvania výzvy je od 28.03.2024 – 20.05.2024

Viac informácií k Výzve tu:

Share this
28 mar 2024

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). 
Dĺžka trvania výzvy je od 28.03.2024 – 06.05.2024
Viac informácií k Výzve tu:
Share this
16 jan 2024
30 okt 2023
22 sep 2023

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 6.4

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum vyhlásenia výzvy:      22.09.2023

Dátum uzavretia výzvy:         20.11.2023

Viac informácií k Výzve tu:

Výzva MAS CLLD, kód výzvy MAS_010/6.4/4

Share this

© 2018 Jaroslav Guban