06 aug 2020
06 aug 2020

Informácia pre verejnosť – Prevádzka kancelárie MAS

Občianske združenie Poniklec – Váh si Vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu.

Informacia_pre_verejnost_NFP302051AA48

 

 

Share this
05 aug 2020
14 máj 2020

10. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020”

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 10. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Občianske združenie Poniklec-Váh sa tejto súťaže zúčastní aj tento rok. Preto ak máte záujem prispieť svojimi fotografiami, neváhajte a zašlite ich na adresu : manager@poniklec-vah.sk do  29. mája 2019, aby sme stihli spracovať všetky potrebné úkony pre zaslanie prihlášky do tejto súťaže.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac po zverejnení (jún 2020).

Najkrajsia_fotografia_uzemia_MAS

 

Share this
15 apr 2020

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

  • Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
  • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
  • Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid – 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu. 

Link:

https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840

Usmernenie PPA pre MAS Covid-19

Share this
03 okt 2019
06 sep 2019
27 aug 2019

Agrokomplex 2019 – “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019”

Dňa 22-25.8.2019 sa konala výstava Agrokomplex 2019. Súčasťou expozície bolo aj vyhodnotenie súťaže o “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019”.  Občianske združenie Poniklec – Váh prihlásilo fotografie do všetkých kategórii o ktorých sme Vás už informovali. Autor fotografie “Malí školkári o veľkých veciach” – Jaro Janíček si prebral 2. miesto v kategórii “Naša budúcnosť”.

Share this
27 aug 2019
07 aug 2019

Víťazné fotografie v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019”

Súťaž “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019” už pozná svojich víťazov, o ktorých rozhodovala verejnosť na Facebookovej stránke NSRV SR od 16. júna 2019 do 15. júla 2019.

Občianske združenie Poniklec – Váh sa zapojilo vo všetkých kategóriách.
Úspešnou sa stala fotografia od autora Jaroslava Janíčka s názvom “Malí škôlkári o veľkých veciach“,
zaradená do 4. kategórie “Naša budúcnosť” , v ktorej obsadila krásne 2. miesto.

O absolútnom víťazovi sa bude aj tento rok hlasovať na medzinárodnej výstave Agrokomplex 2019. Fotografie, ktoré zvíťazili budú vystavené v rámci expozície NSRV SR v pavilóne “F”. Slávnostné odovzdávanie cien bude na pódiu NSRV SR v sobotu 24. augusta 2019.

Fotografia autora Jaroslava Janíčka:

4. Naša budúcnosť - ... malí škôlkári o veľkých veciach ....

Článok na stránke NSRV SR s galériou víťazných fotografií si môžete prečítať na nižšie uvedenom odkaze:
www.nsrv.sk

 

 

Share this

© 2018 Jaroslav Guban