05 jún 2019

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 11.06. 2019 do 3.10. 2019. 

Viac informácií k Výzve tu:

Share this
24 máj 2019
09 máj 2019
29 apr 2019
25 apr 2019

9. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019”

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Občianske združenie Poniklec-Váh sa tejto súťaže zúčastní aj tento rok. Preto ak máte záujem prispieť svojimi fotografiami, neváhajte a zašlite ich na adresu : asistent@poniklec-vah.sk do  20. mája 2019, aby sme stihli spracovať všetky potrebné úkony pre zaslanie prihlášky do tejto súťaže.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac po zverejnení (jún 2019).

O absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2019, počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov.

Plagát

Share this
23 apr 2019
27 mar 2019

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SR 5/2019

Nové číslo Newsletter-a NSRV SR 5/2019 si môžete v plnom rozsahu prečítať nižšie.

Newsleter NSRV SR 5_2019

 

 

www.nsrv.sk

www.facebook.com

 

 

Share this
13 mar 2019

Súťaž Dedina roka 2019

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka.

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 10. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2019 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Záštitu nad súťažou Dedina roka 2019 prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, ktoré poskytne oceneným obciam finančné prostriedky viazané na realizáciu projektov pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2019 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2019.

Share this
12 mar 2019

Farmárske trhy 09.05.2019 Nitra

Centrálna jednotka NSRV SR dáva do pozornosti farmárom, producentom i prvovýrobcom, že im ponúka možnosť podpory v predaji ich vlastných výrobkov na podujatí „Farmárske trhy“ (09. 05. 2019 Nitra).

Bližšie informácie sú k dispozícii v prílohe. V prípade záujmu o účasť, prosím, kontaktujte Ing. Martinu Babčáňovú e-mailom na: babcanova@arvi.sk

Príloha bez názvu 00005

Share this
12 mar 2019

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SR 4/2019

Nové číslo Newsletter-a NSRV SR 4/2019 si môžete v plnom rozsahu prečítať nižšie.

Newsleter NSRV SR 4/2019

 

www.nsrv.sk

www.facebook.com

 

 

Share this

© 2018 Jaroslav Guban