erb

Vinohrady nad Váhom

Počet obyvateľov: 1590
Výmera územia v ha: 1070
Katastrálne územie: Vinohrady nad Váhom
Prvá písomná zmienka: 1113

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Najstaršia písomná správa, v ktorej sa uvádza názov osady Rautz (Svätá Chrasť) je v „Zoborskej listine“ kráľa Kolomana spred 1. Septembra 1113. Ide o popis majetkov Zoborského opátstva svätého Hypolita. Latinský prepis tejto listiny sa nachádza v príspevku k dejinám farnosti sv. Martina v Šintave. Fotografiu „Zoborskej listiny“ je možné uvidieť na Obecnom úrade Vinohrady nad Váhom.

Najstaršou zachovalou stavbou v obci je rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie neskoro renesančno-barokového slohu z polovice 17. Storočia. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1695 v kanonických vizitáciách šintavskej farnosti, vzhľadom k tomu, že Svätá Chrasť bola jej filiálkou. Pôvodná stavba kostola sa nezachovala, ale určite bola ešte staršia, možno zo 16. Storočia (podľa: Augustín Balogha, Maria Mater Dei). Predpokladá sa, že to bola priestranná kaplnka. Tento predpoklad naznačujú tri oltáre, ktoré boli známe už pred prestavbou – jeden hlavný a dva bočné. Kostol bol obľúbený ako pútnický. Zaujímavé je, že kostol bol znovu vysvätený biskupom Michalom Ignácom Friwaisom v roku 1746, čo môže znamenať, že bol istý čas uzavretý, alebo možno aj odňatý katolíkom.  Ďalšou historicky zaujímavou stavbou je kaplnka sv. Urbana, patróna vinohradníkov, postavená v roku 1728, ktorá bola takisto pútnickým miestom. Kaplnku dal vybudovať ostrihomský kanonik Pavol Pyber.

Dnešný názov a samostatnosť získala obec  Vinohrady nad Váhom v roku 1957. Minulosť obce je pomerne skromná. Mnohé jej osudy sú úzko späté s neďalekou Šintavou. Historickým faktom však zostáva, že obec vznikla až v roku 1957. Až do roku 1957 patrila do katastrálneho územia Šintava a mala názov Šintavské Vinohrady.

www.vinohradynadvahom.eu

Vinohrady nad Váhom ležia v Podunajskej nížine na západnom okraji Nitrianskej pahorkatiny. Západná časť chotára je na ľavobrežnej širokej nive Váhu, východná časť v miernej pahorkatine s mocnou pokrývkou spraš. Obec Vinohrady nad Váhom sa rozprestiera na ľavom brehu Váhu v severnej časti okresu Galanta. Svahy sú vhodné na pestovanie viniča a rozvoj vinohradníctva.

Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Vinohrady nad Váhom  1590 obyvateľov.  V obci obyvatelia vyznávajú najmä rímskokatolícke náboženstvo, ďalším významným náboženstvom je Evanjelická cirkev. Žijú v nej aj obyvatelia bez vyznania a vyznávači iných náboženstiev.

Výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje Základná škola s právnou subjektivitou, ktorú v školskom roku 2017/2018 navštevuje 111 detí. Obec Vinohrady nad Váhom má taktiež aj Materskú školu bez právnej subjektivity.

www.vinohradynadvahom.eu

V chotári obce Vinohrady nad Váhom sa nachádza štátna prírodná rezervácia – pôvodný dubový les Dubník – ktorá je chránená od roku 1954, kde sa nachádza hniezdište výrika obyčajného. Les má výmeru cca 20 ha.

V strede obce sa nachádza  budova Základnej školy, Materská škola, futbalový štadión, Obecný úrad, miestne osvetové stredisko.

Okolie láka návštevníkov výbornými podmienkami pre turistiku a vodné športy.

V obci sa konajú rôzne kultúrno- spoločenské podujatia : ples, Deň učiteľov, veľkonočná výstava, Deň matiek, varenie gulášu , MDD, Memoriál P.Sopúcha, poľovnícke dni, výstava ovocia, zeleniny, Mesiac, úcty k starším, mariášový turnaj, Vianočné trhy, Mikuláš. Priestory na spoločenský a kultúrny život v obci poskytuje  Miestne osvetové stredisko, ktoré prenajímame aj na súkromné akcie.

V obci pôsobia rôzne firmy: Ajatex, s.r.o., Vinohrady nad Váhom 341, COOP Jednota, Agrofarma Bosý, s.r.o. , Víno Chudý s.r.o. , Exprestech s.r.o.  .

www.vinohradynadvahom.eu

vlajka-vinohrady

Vlajka obce

erb

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban