tekoldany

Tekolďany

Počet obyvateľov: 132
Výmera územia v ha: 260
Katastrálne územie: Tekolďany
Prvá písomná zmienka: 1310

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Osídlenie nastalo v neolite, sídlisko želiezovskej kultúry. Obec sa spomína od roku 1310. Patrila Petrovi, synovi Kozmu z rodu Hunt. – Poznanovcov, neskoršie panstvu Hlohovec, v roku Forgáchovcom. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyv. sa nezmenilo ani po roku 1918.

Vývin názvu obce: r. 1310 Tekulchen, r. 1342 Tukulchen, 1773 Tökőld, Tekolgyan, Tekolgyany, r. 1920 Tekolďany. V rokoch 1975 – 1990 bola obec pričlenená k obci Horné Otrokovce.

Nadmorská výška v strede obce je 200 m n. m., v chotári 174 – 318 m n. m. Tekolďany ležia v záp. časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny pri hornom toku Tekoldianskeho potoka. Odlesnený chotár tvoria ml. treťohorné usadeniny pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Tekolďany 132 obyvateľov.

V obci Tekolďany sa nachádza rímsko-katolícky kostol, ktorý je zasvätený Panne Márií Ružencovej – pomocnici kresťanov.

V obci Tekolďany sa nenachádzajú Materská škola so Základnou školou. Vzdelávanie deťom umožňujú Základná škola s Materskou školou v obci Horné Otrokovce, ktorá leží neďaleko obce Tekolďany.

Obec organizuje taktiež rôzne kultúrno-spoločenské podujatia:Deň matiek, MDD, gulášový turnaj, Mikuláš a Vianoce.

V obci má sídlo aj firma zaoberajúca sa výrobou keramiky, ktorej majiteľom je pán Andrej Mihalik.

vlajka

Vlajka obce

tekoldany

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban