14 máj 2024

„Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024“ – 14. ročník súťaže

Už každoročne sa MAS Občianske združenie Poniklec – Váh zapája do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024“, ktorá je organizovaná Národnou sieťou rozvoja vidieka SR.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti pod záštitou MAS OZ Poniklec – Váh a vyplňte prihlášku do interného kola MAS OZ PONIKLEC – VÁH. Následne zasadne 3-členná komisia, ktorá vyberie najlepšie fotografie v každej kategórii a následne ich prihlásime do celoslovenskej súťaže, ktorá bude vyhodnotená na Agrokomplexe v Nitra v dňoch  15 – 18. 08. 2024.  

Prihláška do súťaže MAS – Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

Plagát_Najkrajšia fotografia z uzemia MAS interne kolo PV

Share this