erb

Dolné Otrokovce

Počet obyvateľov: 384
Výmera územia v ha: 930
Katastrálne územie: Dolné Otrokovce
Prvá písomná zmienka: 1113

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

V roku 1113 je obec spomínaná pod menom „ADRIATIC“. Neskoršie za éry Rakúsko-Uhorska bola nazývaná „ALSO ATRAK“. Z toho obdobia existuje mapa obce v maďarskom jazyku. Ďalším dôkazom o existencii obce je zápis v listine kráľa Bélu IV pri súpise majetku zoborského kláštora z roku 1249.

Majitelia obce v dobách tureckých vojen usadzovali na svojich panstvách vojakov – otrokov. V roku 1548  bola obec majetkom Mikuláša UJFALUSYHO. V roku 1598 daroval obec kráľ Rudolf, Blažejovi Nagyvatyimu. V tomto roku bola obec spustošená tureckým vojskom, obec bola vypálená pričom bolo zabitých veľa obyvateľov,kostry ktorých sa nachádzali pri vykopávkach základov kostola , pri kopaní základov budov JRD v lokalite Lapoš a pri kopaní Pivnice občanom Jozefom Škrobákom v ulici za cintorínom (Grnča). V roku 1600 vymrel rod majiteľov Babindalyov a majetok bol rozdelený na viac čiastok. Dostali z neho – Kochanovci, Ábelovci, Lucsanyi, Rákoczy a Rudnyanský. Menovaní sú pochovaní na miestnom cintoríne. Niektoré názvy časti obcí po týchto majiteľoch sú v povedomí hlavne starších obyvateľov aj dnes. Napr. Kochanovec časť na hornom konci obce za domom po Harskom J. smerom k Rožnákovi M.

Do Dolných Orokoviec  sa podarilo doputovať čašníkovi z lode CARPHATIA, ktorá 15 apríla 1912 zachránila stroskotancov legendárneho TITANICU. Tento muž ktorý sa narodil roku 1855 v Budapešti, brázdil na Carphatii svetové moria ako čašník a neskôr ako šéf reštauračného personálu 18  rokov. Na osudné dni si podľa prapravnuka Milana Pavlíka z Trnavy ( rodáka z Dolných Otrokoviec), spomínal aj ako na čas obáv celej posádky či sa preťažená Carphatia nepotopí. Paluba bola preplnená stroskotancami .  Na tretí deň po nalodení stroskotancov sa Carphatia dostala bezpečne do New Yorku, kde sa Dezider Engel vylodil. Kúpil si činžiak kde prenajímal byty a založil plaveckú školu pre ženy. Veľmi sa mu však nedarilo, a tak sa v roku 1936 vrátil do bývalého Československa. Žil v Dolných Otrokovciach  kde zomrel roku 1941.  Je pochovaný na miestnom cintoríne.

Keď v roku 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie proti Nemcom, niektorí občania – vojaci sa pridali na stranu partizánov. Nemci ich však zajali a odvliekli do trestaneckých táborov v Nemecku. Boli to: Ján Ďuriš, Š. Buzássy, a M. Rožňák. Po vojne sa všetci vrátili domov. Zo SNP sa však nevrátil Ján Krakovik, ktorý padol v boji s Nemcami na strednom Slovensku. Na jeho počesť je na budove KD osadená pamätná tabuľa.

V roku 2013 obec oslávila aj 900-té výročie založenia obce Dolné Otrokovce.

www.dolneotrokovce.sk

Obec Dolné Otrokovce sa nachádza na Západnom Slovensku v stredovýchodnej časti Trnavského kraja, vo východnej časti okresu Hlohovec. Obec leží v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny v jej dotyku s juhovýchodným úpätím Považského Inovca, 12 km východne od okresného mesta Hlohovec. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Dolné Otrokovce 384 obyvateľov.

Susediacimi obcami sú : zo  severu obce Horné Otrokovce a Tekolďany, na západe s obcou Horné Trhovište, na juhu  s obcou Dolné Trhovište a na východe s obcou Merašice. Všetky obce ležia v okrese Hlohovec.

www.dolneotrokovce.sk

V obci Dolné Otrokovce sa nachádza rímsko-katolícky kostol, ktorý je zasvätený sv. Michalovi.

Je tu tiež  zriadený Klub dôchodcov Lipka, ktorého členovia napomáhajú kultúrnej činnosti v obci. Zapájajú sa aktívne pri príprave Dožiniek, ktoré sa pravidelne konajú v obci počas letných mesiacov.

 Obec usporadúva rôzne akcie: pre deti oslava MDD a privítanie Mikuláša, MDŽ a Deň matiek. Okrem toho sa v obci koná každoročne aj stavanie mája, spojeného s príjemným večerným posedením.

V obci pôsobia rôzne firmy: P&J COLOURS Dolné Otrokoce, Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce.

www.dolneotrokovce.sk

vlajka

Vlajka obce

erb

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban