erb_dtrhoviste

Dolné Trhovište

Počet obyvateľov: 628
Výmera územia v ha: 1005,7
Katastrálne územie: Dolné Trhovište
Prvá písomná zmienka: 1156

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Prvá zmienka o obci pochádza z  roku 1156 pod  názvom Vasar, či Vascard.   V roku 1214 patrila hradu Nitra, neskôr rodu Vásardyovcov a napokon viacerým zemanom, ako boli napríklad Benko a Kosztolányi. Časťou obce je osada Jelenová, spomína sa v roku 1404 ako Kylyanvasardya.

Kaštieľ v Galanovej
Kaštieľ postavili v roku 1855 v ohybe cesty v časti Galanová. Staviteľom bol židovský veľkostatkár z Vinohradov nad Váhom Mozes Jellinek. Jeho klasicistická podoba z 19. storočia má v pôdoryse tvar písmena U. Pred kaštieľom pri ceste sa nachádzala prízemná pozdĺžna budova pre pomocný personál a za cestou z hornej i dolnej strany budovy pôvodného majera. Väčšina z nich pochádza z konca 19. Storočia

Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, v doline Trhovištského potoka. Chotár obce dosahuje výšku 162 až 230 m.n.m.

V obci Dolné Trhovište žije 628 obyvateľov. V obci prevažne tvorí 99% obyvateľstvo slovenskej národnosti.

V obci Dolné Trhovište sa taktiež nachádza kostol sv. Juraja (1. pol. 13. stor., Kaštieľ (prvá pol. 19. storočia), ktorý je zasvätený sv. Jurajovi ( patrónovi vojakov a skautov).

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola v Dolnom Trhovišti. Základnú školu obec Dolné Trhovište zatiaľ nemá.

V obec Dolné Trhovište je plynofikovaná avšak kanalizácia je v obci Dolné Trhovište výstavbe.

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Telovýchovná jednota KLAS Dolné Trhovište. V obci pôsobí aj Jednota dôchodcov, ktorá organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pre dôchodcov, ale aj ostatných obyvateľov  obce.

V obci Dolné Trhovište  pôsobia firmy : FOOD FARM s.r.o.. TOFE autoservis.

vlajka_dtrhoviste

Vlajka obce

erb_dtrhoviste

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban