teplicky_erb

Tepličky

Počet obyvateľov: 309
Výmera územia v ha: 567
Katastrálne územie: Tepličky
Prvá písomná zmienka: 1113

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Tepličky sú malebná obec na Slovensku v okrese Hlohovec. V obci je kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1834, postavená v klisicistickom štýle. V jej výklenku je obraz najsvätejšej Trojice od maliara Žigmudna Kelemana.

Staršia literatúra ju stotožňuje s osadou Tavvicz spomínanou k roku 1113 v Zoborskej listine. Ďalšia dôveryhodná písomná  zmienka o obci  pochádza z roku 1406. Obec dostala svoje pomenovanie vďaka teplým prameňom. Vyvinula sa pravdepodobne v chotári Koplotoviec, ako poľnohospodárska a najmä vinohradnícka obec. Historicky však bola viac zviazaná s neďalekou obcou Horné Trhovište. Obec bola vo vlastníctve viacerých zemanov. Roku 1597 – 98 ju vyplienili Turci. Prvý obecný cintorín zriadili až roku 1780 nad obcou, vtedy v jeho strede vybudovali aj malú kaplnku s hrobom Ukrižovaného.

Zaujímavý nález našiel na svojom pozemku obyvateľ obce Tepličky v roku 1994. Je to rímska medená minca -antoninián Claudius II. Gothicus z roku 268 po Kr. Claudius II. (268-270) bol cisárom len tieto dva roky a dal popraviť sv. Valentína. Minca je dobre čitateľná. Minca sa nachádza v depozite vlastivedného múzea v Hlohovci a je evidovaná ako prvá nájdená na Slovensku.

www.teplicky.sk

Obec leží na juhovýchodnej strane Považského Inovca pri západnej časti Nitrianskej pahorkatiny. V katastri sa nachádza potok Galanovka. Susedné mestá a obce : Horné Trhovište, Dolné Trhovište, Jalšové, Koplotovce a Hlohovec. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Tepličky 309 obyvateľov.

www.teplicky.sk

Z polohy bývalého hliniska Kíčer juhovýchodne od obce sú známe fosílne zvyšky kostí chobotnatca rodu Mastodontus z obdobia treťohôr.

Súčasný erb Tepličiek vychádza z historickej pečate odtlačenej na urbariálnych dokumentoch z roku 1782. Ako znak hlavnej činnosti miestnych obyvateľov, je na nej vyobrazený vinohradnícky lis, v kruhopise sa nachádza nápis POSSIONIS FORNOSZEG 1781.

Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol, zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Pôvodný Dom smútku (1968) bol zrekonštruovaný na kostol, pristavená bola sakristia a presbytérium. Kostol bol konsekrovaný dňa 15. septembra 1996 vdp. biskupom Mons. Dominikom Tóthom.

Obec organizuje rôzne kultúrno-spoločenské podujatia: turistický pochod Fornoseg – Frašták, stavanie mája, futbalový zápas Tepličiek Slovenska, MDD, prázdninový pochod do okolitých obcí so stanovačkou na futbalovom ihrisku, tradíciou sa stávajú „Historické hry“ počas hodov,  netradičný zraz motorkárov – veteránov Slovenska, mesiac úcty k starším, počas prázdnin je pripravený výchovný program k budovaniu vzťahu k prírode pre letný tábor z Hlohovca, Vianočné koledy.

Firmy pôsobiace v obci: SPLINT, spol. s.r.o., DEVON.

www.teplicky.sk

vlajka_teplicky

Vlajka obce

Historická pečať

teplicky_erb

Erb obce

Aktuálna pečať obce

© 2018 Jaroslav Guban