06 aug 2020

Informácia pre verejnosť – Prevádzka kancelárie MAS

Občianske združenie Poniklec – Váh si Vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu.

Informacia_pre_verejnost_NFP302051AA48

 

 

Share this