klacany

Kľačany

Počet obyvateľov: 1088
Výmera územia v ha: 1010
Katastrálne územie: Kľačany
Prvá písomná zmienka: 1256

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Pôvodný názov obce bol Kelesent. Po prvýkrát bol názov obce Kľačany uvedený v roku 1256. Vtedajší pisár zapísal názov obce ako Kelechten a mal by sa vyslovovať ako Kelečten.  Podľa viacerých autorov má tento názov svoj základ v slove klčovať, vykopávať zo zeme korene vyťatých stromov , kríkov alebo vyčistiť rúbanisko od koreňov. Hoci sa Kľačany spomínajú v prameňoch až od začiatku druhej polovice 13. storočia, v sídliskovej podobe vznikli už oveľa skôr. Môže o tom nasvedčovať aj nález kruhového opevnenia – rondelu, ktorí v chotári Kľačian objavili nitrianski pracovníci Archeologického ústavu v júni v roku 1993. Aké boli osudy tejto obce od jej skutočného založenia po rok 1256 však nie je známe. Jej územie zrejme tvorilo jedno z hradných panstiev, kde obyvatelia vykonávali rôzne služby pre hrad, dodávali poľnohospodárske produkty, chovali a lovili lesnú zver, vtáky a ryby, vyrábali látky, zbrane, opravovali budovy hradu, ale aj strážili jeho okolie. Podľa mnohých záznamov sa v obci zistila niekoľkostoročná vinohradnícka tradícia, ktorá postupne zanikla. Na dokumentoch z konca 18. storočia sa vyskytuje aj vtedajšia obecná pečať, na ktorej bola zobrazená kvetina, pravdepodobne ruža s dvoma listami.  V Kľačanoch žili v minulosti ľudia vyznávajúci minimálne tri rôzne náboženstvá. Pôsobili tu obyvatelia rímsko-katolíckeho vierovyznania, prívrženci evanjelickej cirkvi a tiež vyznávači židovskej viery.

www.obec-klacany.sk

Obec Kľačany leží v Podunajskej nížine v juhozápadnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny asi osem kilometrov na juhovýchod od Hlohovca.Intravilán leží v nadmorskej výške 170 m, územie sa zaraďuje do klimaticky teplej oblasti. Chotár obce sa využíva prevažne na poľnohospodárske účely.

Poloha obce je veľmi výhodná vzhľadom na to, že jej územím prechádza dôležitý dopravný uzol – štátna cesta spájajúca mestá Hlohovec a Nitra. Kľačany sú súčasťou okresu Hlohovec, ktorý územne patrí do Trnavského samosprávneho kraja. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Kľačany 1088 obyvateľov.

Cez obec Kľačany tečie potok Andač, ktorý vyviera v malom lesíku medzi Hlohovcom a Kľačanmi . Vlieva sa do rieky Nitra. V údolí potoka Andač sú zaznamenané celoročné vetry, ktoré na večer a v noci ustanú.

www.obec-klacany.sk

Úrodná sprašová dolina Kľačian bola pre ľudí lákavá už v dávnych dobách. Svedčí o tom nález slovansko-avarského hrobu z ôsmeho storočia a slovanské pohrebisko z čias Veľkomoravskej ríše (9. stor.).

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímsko-katolický kostol sv. Martina, ktorý bol vysvätený 20.8.1993 a zasvätený sv. Martinovi. Filiálka Kľačany patrí pod farnosť Rišňovce a pod dekanát Hlohovec. Pred kostolom sa nachádza kamenný kríž z roku 1851. Na miestnom cintoríne sa nachádza pomník padlým vojakom V obci Kľačany prevláda rímsko-katolícke náboženstvo dodnes. Kostol sv. Martina bol v roku 1957 renovovaný.

V obci sa každoročne poriadajú atletické súťaže Kľačianska desiatka a Kľačianska latka.Tradičná Kľačianska desiatka, tradičný cestný vytrvalostný beh, ktorý je súčasťou Slovenskej bežeckej ligy, sa pravidelne koná na jeseň a každoročne priláka do obce viac ako dvesto atlétov všetkých vekových kategórií. V obci je postavený kultúrny dom, ktorý môžu využívať na rôzne spoločenské podujatia občania obce, ako aj okolité obce. Obec tu už tradične usporadúva rôzne podujatia: Kľačianska desiatka, predvianočné posedenie s dôchodcami, Deň matiek, Silvestrovský ohňostroj. Obec sa zúčastňuje na stretnutiach s názvom „KĽAČANY NA SLOVENSKU“. Myšlienka pre uskutočnenie takéhoto výnimočného stretnutia, vznikla v roku 1993. Pri príležitosti obnovenia slovenskej štátnosti vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a tiež 130-teho výročia založenia Matice Slovenskej. Autormi tejto myšlienky boli: pán Stanislav Bajaník, rodák obce Čierne Kľačany, pán Peter Horný, vtedajší starosta Horných Kľačian, pán Štefan Adam, člen Matice Slovenskej a pán Jozef Švec tiež z Čiernych Kľačian. Do Čiernych Kľačian prišli delegácie z Kľačian – Trnavej Hory pri Žiari nad Hronom, Hronských Kľačian z Levického okresu, Liptovských Kľačian pri Liptovskom Mikuláši, Turčianskych pri Martine, Kľačian pri Hlohovci, Kľačian – Velčíc a Slovenských z Veľkokrtíšskeho okresu.

V obci Kľačany sa nachádzajú aj ďalšie rôzne organizácie: Obecný futbalový klub, Poľovné združenie „Tŕstie“, Slovenský zväz záhradkárov, Bežecký klub 2000, Motorkársky klub „MX team Kľačany“, Spotrebné družstvo Jednota.

V obci Kľačany pôsobí veľké množstvo firiem:  Slovnaft a.s., terminál Kľačany,  Čerpacia stanica Benzinol Slovakia Kľačany, bazénové centrum AquapoolSystem, s.r.o Kľačany, Autodielňa Grman Kľačany, Ján Hornák Stolárska dielňa Kľačany, Ing. Paed. Dr. Vladimír Ďuriš – ĎURIŠ  výroba nábytku, Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, stredisko Kľačany, Kovex Kľačany s.r.o- kovovýroba, Dušan Černý DUO Kľačany (maloobchod), Jozef Ulianko Kľačany – živnostník (voda, kúrenie, plyn).

www.obec-klacany.sk

vlajka

Vlajka obce

klacany

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban