18 dec 2018

Vianočná výstava v Horných Otrokovciach

V dňoch 8.-9.12.2018 sa v Horných Otrokovciach konala Vianočná výstava spojená s trhmi. Výber výrobkov bol skutočne bohatý, od medu, medoviny, sviečok, vencov, handmade náušníc, šitých bytových dekorácií, prútených košíkov či domácich zákuskov. O kultúrny program sa postarali Cirkevný spevácky súbor z Horných Otrokoviec, cirkevný spevácky súbor Naše srdcia z Horného Trhovišťa a harmonikár pán Róbert Schaller. Prebiehala súťaž o najkrajšie vianočne prestretý stôl.

www.horneotrokovce.eu

 

 

 

Share this
13 dec 2018
06 dec 2018
05 dec 2018
05 dec 2018
19 nov 2018

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SR 17/2018

Nové číslo Newslettera 17/2018 si môžete v plnom rozsahu prečítať nižšie.

Newsletter_NSRV SR_17_2018

www.nsrv.sk

www.facebook.com

 

 

Share this
10 nov 2018

Informácia pre verejnosť – Animácie

 

Občianske združenie Poniklec – Váh si Vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Programu rozvoja vidieka a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu.

Informacia_pre_verejnost_10.11.2018

 

Share this
31 okt 2018

Mesiac úcty k starším v Horných Otrokovciach

Dňa 26.10.2018 si obec Horné Otrokovce uctila svojich starších občanov príjemný posedením v miestnom Kultúrnom dome, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vystúpili deti z miestnej Základnej školy s materskou školou. O príjemnú atmosféru sa tiež postaral harmonikár.

www.horneotrokovce.eu

www.facebook.com

 

Share this
09 okt 2018

Medzinárodné školenie „Kick-Start Your Career“

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre program Erasmus+ pre mládež a šport  organizuje medzinárodné školenie „Kick-Start Your Career“, ktoré sa bude organizovať 9.-15. Decembra 2018 na Slovensku.

 

Ak pracuješ s mládežou (NEETi, mladí ľudia s nedostatkom príležitostí) od 13-30 rokov v regiónoch kde je ťažšia uplatniteľnosť na trhu práce a vysoká nezamestnanosť mladých ľudí  toto školenie je určené presne pre teba. Ak sa chceš naučiť tipy, grify a to ako sa prezentovať pred zamestnávateľom a ako zvýšiť šancu na svoju vysnívanú prácu a naučiť to mladých ľudí neváhaj a prihlás sa.

Krátka charakteristika:

Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce.

Ciele aktivity:

Vzdelávacie školenie (prebiehajúce počas 5 dní) je zamerané na rozvoj potenciálu mladých ľudí na seba prezentáciu ich vedomostí a skúseností na trhu práce. Náš tím chce pripraviť pracovníkov s mládežou, ktorí by vedeli rozpoznať vedomosti a nadanie mladých ľudí, a následne ich vedeli pripraviť na prezentáciu pred potenciálnym zamestnávateľom. Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce.

Ciele školenia:

  1.  Umožniť pracovníkom s mládežou, aby boli schopní pomôcť mladým ľuďom uvedomiť si svoje kompetencie, vedieť ich preukázať a zdokonaľovať sa;
  2. Inšpirovať pracovníkov s mládežou a zvyšovať ich kapacitu v rámci vytvárania aktivít, zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti;
  3. Pripraviť pracovníkov s mládežou na pomoc mladým ľuďom vyjadriť, adaptovať a preniesť opisy ich kompetencií do iných pracovných kontextov;
  4. Poskytnúť/vyvinúť konkrétne nástroje pre pracovníkov s mládežou, ktoré použijú pri práci s ich cieľovou skupinou na zvýšenie uvedomenia si svojich kompetencií, relevantných pre zamestnanie;
  5. Zvýšenie kompetencií a hodnotenie vplyvu práce s mládežou v súvislosti so zamestnateľnosťou.

Koncept bol prvýkrát vyvinutý a testovaný v roku 2015/2016 s veľmi pozitívnou spätnou väzbou od účastníkov, ale aj partnerských organizácií. Keďže časť školenia je veľmi praktická, pracovníci s mládežou vyvíjajú nové, zaujímavé nástroje a aktivity, ako pracovať s touto témou.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou alebo mládežnícki lídri, ktorí:

  1.  Priamo pracujú s mladými ľuďmi na každodennej báze, na profesionálnej alebo dobrovoľníckej úrovni;
  2. Sa zaujímajú o tému uplatniteľnosti mladých ľudí (NEET a MĽsNP) na trhu práce, ktoré mladí ľudia potrebujú pre ich budúci profesionálny život;
  3. Aktívne pracujú na lokálnej alebo medzinárodnej úrovni;
  4. Chcú sa zúčastniť vzdelávacieho školenia a hovoria po anglicky.

Počet účastníkov:

8 účastníkov zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania školenia.

Účastnícky poplatok je stanovený na 10 €.

Uzávierka prihlášok:

  1. Október 2018

Prihláška

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/kick-start-your-career.7580/

Kontaktná osoba:

Mgr. Tomáš Tóth

tel.: (+421-2) 592 96 310

m.t.: (+421-908) 678 820

e-mail: tomas.toth@iuventa.sk

Share this
28 sep 2018

© 2018 Jaroslav Guban