31 okt 2018

Mesiac úcty k starším v Horných Otrokovciach

Dňa 26.10.2018 si obec Horné Otrokovce uctila svojich starších občanov príjemný posedením v miestnom Kultúrnom dome, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vystúpili deti z miestnej Základnej školy s materskou školou. O príjemnú atmosféru sa tiež postaral harmonikár.

www.horneotrokovce.eu

www.facebook.com

 

Share this