03 aug 2018

Dožinky v Dolných Otrokovciach

Obec Dolné Otrokovce Vás pozýva na slávnosť Dožiniek. Táto slávnosť sa konala vždy po skončení žatvy a ľudia sa ňou poďakovali za bohatú úrodu. Príďte si pozrieť túto krásnu tradíciu do Dolných Otrokoviec v sobotu 11. augusta 2018, začiatok je o 15:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na Dožinkový sprievod obcou, občerstvenie a posedenie pri hudbe.

www.dolneotrokovce.sk

www.facebook.com

Share this