17 jún 2019

Hlasovanie v súťaži „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019“

Na Facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka môžete od včerajšieho dňa hlasovať za favorita v súťaži „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019, ktorá má 7 kategórií.

Hlasovanie prebieha iba formou „lajkov“ na Facebookovom profile NSRV SR, priamo pod fotografiu, za ktorú chcete hlasovať.

Po spočítaní hlasov budú ohlásení víťazi jednotlivých kategórií. Slávnostné odovzdávanie ocenení a hlasovanie o absolútneho víťaza prebehne na medzinárodnej výstave Agrokomplex 2019 v Nitre.

Hlasovanie bude ukončené dňa 16.07.2019 o 12:00.

Fotografie nášho Občianskeho združenia sa nachádzajú na odkazoch nižšie.

  1. Naša príroda
  2. Naši ľudia
  3. Naše tradície
  4. Naša budúcnosť
  5. Naše kroje
  6. Život v našej MAS
  7. Naše „naj“
Share this
14 jún 2019

Informácia pre verejnosť – Implementácia stratégie CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh

 

Občianske združenie Poniklec – Váh si Vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Implementácia stratégie CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh.

Informacia_pre_verejnost_14.06.2019

 

Share this
07 jún 2019

Študijná cesta na malé rodinné farmy v SR

NSRV SR Vás pozýva na Študijnú cestu na malé rodinné farmy v SR v termíne 25. júna 2019.

Zameranie:

  • chov oviec, spracovanie ovčieho mlieka
  • chov hydiny, porážka hydiny

Študijná cesta je určená pre malých a mladých poľnohospodárov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou.

Viac v dokumentoch na stiahnutie.

 Dokumenty na stiahnutie

www.nsrv.sk

 

Share this
05 jún 2019

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.2

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 10.06. 2019 do 2.10. 2019.

Viac informácií k Výzve tu:

Share this
05 jún 2019

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 11.06. 2019 do 3.10. 2019. 

Viac informácií k Výzve tu:

Share this

© 2018 Jaroslav Guban