Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum vyhlásenia výzvy:      30.05.2024

Dátum uzavretia výzvy:         29.07.2024

Viac informácií k Výzve tu:

Vyzva_MAS-CLLD-MAS_010_6.4_5

STRATEGIA-OZ-PONIKLEC-VAH-dodatok-c.-2-V-2.3-SZ

© 2018 Jaroslav Guban