erb

Siladice

Počet obyvateľov: 662
Výmera územia v ha: 760
Katastrálne územie:Siladice
Prvá písomná zmienka:1113

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Oficiálny zrod obce pochádza z roku 1113. Siladice boli zmienené v Zoborskej listine spolu s vyše 150 obcami. V tomto období patrila obec zoborskému opátstvu. V roku 1808 obec niesla názvy Szilad, Siladitz, Syladice (Majtán, 1998). Na mape vojenského mapovania Uhorska z rokov 1810-1869, obec má slovenský názov Siladice, pričom v zátvorke je uvedený maďarský názov Szilad.

Obec Siladice v roku 2013 oslavovala 900. výročie prvej písomnej zmienky. Na túto počesť kolektív autorov pod vedením PhDr. Rolanda Osvalda autorsky spracoval publikáciu Siladické premeny.

www.siladice.sk

Obec leží v južnej časti okresu, pričom jej stred je vzdialený vzdušnou čiarou 8 km od stredu mesta Sereď a približne 8,5 km od stredu mesta Hlohovec. Siladice sú situované do geomorfologickej oblasti Podunajská nížina a do geomorfologického celku Podunajská pahorkatina. Rozloha sledovaného územia je 760 ha, v prepočte 7,6 km2. Vo východnej časti záujmového územia, v smere zo severu na juh, preteká rieka Váh. Okrem Váhu preteká cez Siladice aj rieka Dudváh zo západu smerom na východ. Dudváh východne od intravilánu ústi do Váhu ako jeho pravostranný prítok. Časťou územia v severozápade prechádza cestná komunikácia národného významu – diaľnica D1. Cez sledované územie prechádza centrálnou časťou železničná trať v severojužnom smere.

Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Siladice 662 obyvateľov. V obci Siladice prevláda rímskokatolícka cirkev. Druhou početne zastúpenou skupinou sú príslušníci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Časté zastúpenie majú aj obyvatelia bez náboženského vyznania.

www.siladice.sk

Obec v roku 1663 spustošili Turci. V roku 1708 postihla obec morová epidémia. Rok 1831 bol v znamení cholery. Táto strašná choroba zúrila v Siladiciach od apríla až do novembra a podľahlo jej dovedna 166 ľudí. V polovici 19. storočia sa odohral v obci veľký požiar. Vyhorelo pol obce a o život prišlo niekoľko ľudí a veľa dobytka. V tomto období bola založená v Siladiciach aj prvá škola. Deti tak už nemuseli dochádzať do Horných Zeleníc. Cholera opäť úradovala v roku 1866. Za 2 mesiace jej podľahlo 96 ľudí. Železničná trať sa začala stavať okolo Siladíc niekedy v roku 1873.  V roku 1886 bola veľká voda na Váhu a bola vytopená celá obec, preto sa v roku 1900 začal stavať násyp popri Váhu.

Evanjelická modlitebňa bola postavená v roku 1914 ako evanjelická škola. V roku 1959 sa pristavila k modlitebni veža. Po úpravách a zmodernizovaní slúži veriacim na konanie služieb božích.

Siladice sú známe aj povestnou siladickou keramikou.

Z obce pochádza taktiež veľa významných osobností:

Imrich Polakovič – akademický maliar

Ján Šimonovič – básnik

Valér Brázdil –  lekár

Ján Sklenár, Františtek Polakovič, Stanislav Polakovič – keramikári

Blanka Mesárošová – reprezentantka ČSSR vo futbale žien, vyhlásená za najlepšiu hráčku ČSSR

Obec Siladice má taktiež aj historické budovy: Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých, Evanjelická Modlitebňa. 

V obci Siladice sa nachádza Základná škola s  Materskou školou.

Obec Siladice organizuje rôzne kultúrne podujatia:

novoročná slávnosť-  výročie vzniku SR a novoročný ohňostroj, fašiangový ples –tradícia/pochovávanie basy, veľkonočné inšpirácie – veľkonočné tradície, snímanie mája – slávnosť a zábava, MDD, fotografická súťaž + vernisáž fotografií, výstava ovocia a zeleniny spojená so súťažou v pečení sladkých a slaných dobrôt, posedenie s dôchodcami, vianočná akadémia.

V obci sa nachádzajú aj rôzne organizácie: TJ Družstevník Siladice, Jednota dôchodcov Slovenska, organizácia Siladice, OZ Siladická ruža

V obci pôsobia firmy: Laprema,  Pizzéria FLAMENGO Siladice, AIRNET, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Siladice, DREVOSTYL, obchod MAG-DUŠ-MIX.

www.siladice.sk

vlajka

Vlajka obce

erb

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban