sasinkovo

Sasinkovo

Počet obyvateľov: 895
Výmera územia v ha: 1241,15
Katastrálne územie:Sasinkov
Prvá písomná zmienka:1256

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1256 pod názvom Sag, v roku 1808 Ssahy, 1920 Šág a od roku 1948 Sasinkovo. Pod názvom Sag ako obec kráľovských rybárov v roku 1412 patrila panstvu Hlohovec. Neskôr viacerým šľachtickým rodom, napr. Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom. V roku 1715 mala obec 20 poddaných a 17 želiarských domácností. V roku 1751 – 94 rodín, v roku 1787 – 137 domov a 670 obyvateľov, v roku 1828 77 domov a 539 obyvateľov. Zaoberali sa prevážne poľnohospodárstvom, poväčšine vinohradníctvom. Obec bola pomenovaná neb. František Viťazoslav Sasinek– historik, publicista, rímsko-katolícky kňaz.

V obci Sasinkovo sa nachádza Secesný kaštieľ s neobarokovými prvkami, ktorý bol postavený začiatkom 20. storočia. Dnes je objekt v súkromnom vlastníctve a prešiel komplexnou rekonštrukciou.

www.sasinkovo.sk

Nadmorská výška v strede obce je 196 m n. m., v chotári 163 – 245 m n. m. Sasinkovo leží v juhozáp. časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri hornom bočnom toku potoka Jarč. Povrch chotára s ostrovčekmi teplomilnej dúbravy s agátom tvoria ml. treťohorné usadeniny pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Sasinkovo 895 obyvateľov.

www.sasinkovo.sk

V obci Sasinkovo sa nachádzajú rímsko-katolícky kostol a evanjelický kostol. Rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej je vybudovaný v klasicistickom štýle a pochádza z roku 1802. Je zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom presbytéria. K budove patrí pristavaná sakristia a do štítového priečelia vstavaná veža. Z vnútorného vybavenia kostola zaujme oltár sv. Kataríny Alexandrijskej pochádzajúci z doby vzniku kostola, oltárny obraz sv. Trojice, klasicistická kazateľnica a organ s neorokokovou skriňou.  Evanjelický kostol bol postavený v roku 1935.

V obci Sasinkovo sa nachádza Materská škola, ktorá bola zrekonštruovaná. Obec organizuje rôzne kultúrno-spoločenské podujatia: fašiangová veselica pochovávanie basy , Športfest kultúrno-spoločenské podujatie, uvítanie detí do života, posedenie pod jedličkou, plesy –poľovnícky a rodičovský.

V obci sa taktiež nachádzajú rôzne firmy: PD Hlohovec , zamočnícka výroba Nerex, Kovoobrábanie Ryba, drevovýroba Foltín SRO, RMO elektrorevízie.

www.sasinkovo.sk

vlajka

Vlajka obce

sasinkovo

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban