erb

Dvorníky

Počet obyvateľov: 2015
Výmera územia v ha: 2553
Katastrálne územie:Dvorníky
Prvá písomná zmienka:1247

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

V starých listinách sa o Dvorničanoch píše, že je to ľud veselý a zábavný, i keď rozprávajú veľmi tvrdo a aj povahovo sú tvrdošijní. Táto vlastnosť a nárečie sa zachovalo až dodnes, spolu s pestovaním viniča a výrobou kvalitného vína.

Prvá písomná zmienka o obci Dvorníky pochádza z roku 1247 pod názvom Vduornuc. Obec patrila nitrianskemu hradu, neskôr panstvu Hlohovec. V roku 1715 mala rozsiahle vinice a 43 domácností. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pestovaním tabaku.

Prvá písomná zmienka o miestnej časti Posádka je z roku 1217. Nachádzala sa tu pevnosť Szolgagyór, ktorá chránila dôležitý brod cez Váh. Posádka sa spomína roku 1671. Patrila viacerým zemanom, potom rodine Brunswikovcom. Posádka bola k obci Dvorníky pričlenená v roku 1971.

www.dvorniky.sk

Celková výmera katastrálneho územia je 2553 ha. Pozostáva z dvoch častí – k.ú. Dvorníky (2363 ha) a k.ú Posádka (190 ha). Obec sa nachádza vo vzdialenosti 10 km južne od okresného mesta Hlohovec  a 11 km severne od mesta Sereď. V rámci okresu Hlohovec je obec Dvorníky podľa počtu obyvateľov najväčšou obcou bez štatútu mesta s absolútne najväčším katastrálnym územím. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Dvorníky 2015 obyvateľov.

Obec Dvorníky leží v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny v nadmorskej výške 131 – 230 m. v katastri. Západnú časť katastra tvorí Váh, k jeho nive spadá pahorkatina prudkým svahom. Stred obce leží v plytkej doline potoka Jarčie vo výške 150 m.n.m. Miestna časť Posádka leží na úpätí pahorkatiny, v krátkom bočnom údolí Váhu, vo výške 175 m.n.m. Chotár obce je odlesnený, nesúvislé porasty sa nachádzajú len pozdĺž Váhu a v lokalite Dubník.

www.dvorniky.sk

Najvýznamnejšou architektonickou a kultúrno-historickou pamiatkou obce je jednoloďový, barokovo-klasicistický kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 1788, postavený na mieste predchádzajúceho kostola.

 V katastri obce Dvorníky sa našli zvyšky protitureckého opevnenia zo 16-17. storočia. Historickú hodnotu má aj objekt sýpky z 18. storočia so samostatnou pivnicou vybudovanou do svahu. Novodobejšou architektonickou pamiatkou je objekt školy z roku 1936 postavený podľa projektu F. Silbesteina–Silvána.

V časti Posádka sa nachádza zvonica zo 70. rokov 19. storočia.

V obci sa nachádza Základná škola s materskou školou, ktorá zastrešuje viacero kultúrno-zábavných akcií. Napríklad rodičovský ples, predvianočný program, karneval, podujatia ku Dňu matiek.

V obci je rímskokatolícky kostol s farským úradom. V roku 2004 sa zrealizovala komplexná rekonštrukcia podlahy kostola s inštaláciou podlahového kúrenia. Je tu požiarna zbrojnica s primeraným vybavením, požiarnu ochranu zabezpečuje dobrovoľný hasičský zbor. Nachádza sa tu futbalový štadión s príslušenstvom a tréningové ihrisko. Ihrisko slúži aj obecnému športovému klubu (OŠK) Dvorníky, ktorý obec reprezentuje v regióne. Futbalový oddiel hrá v súčasnosti v V. lige.   V roku 2005 bola zahájená výstavba viacúčelového ihriska (tenisový kurt, volejbal).
Medzi tradičné spoločenské akcie patria každoročne usporadúvané predvianočné stretnutia dôchodcov, ochutnávka miestnych vín spojená so súťažou, jesenné hodové slávnosti, predpôstne pochovávanie basy (nedávno obnovená tradícia). Na spoločenskom živote sa podieľa Jednota dôchodcov organizovaním rôznych podujatí. Obec si pripomína životné jubileá svojich občanov (ďakovné listy starostu k jubileám nad 65 rokov). V obci nedávno obnovil činnosť súbor dychovej hudby Dvorníčanka, ktorý nadväzuje na vychýrenú dychovku zo 60. rokov. Vystupuje na spoločenských podujatiach (Vianoce, Veľká noc, stretnutie dôchodcov).

Taktiež v obci Dvorníky pôsobia rôzne firmy: Ambulancia praktického lekára pre dospelých a ambulancia zubného lekára,Lekáreň, Dvormlyn –mlynská výroba, Izmont, Izoltim a Euroizol- klampiarske práce a izolácie, Agrowelt – predaj poľnohosp. Techniky, RaOS, a. s.,  FOOD FARM, s. r. o. – poľnohospodárstvo,COOP Jednota SD Galanta – predajňa.

www.dvorniky.sk

vlajka

Vlajka obce

erb

Erb obce

© 2018 Jaroslav Guban