20 aug 2018

Slávnosť dožiniek v Dolných Otrokovciach

11.8. 2018 sa v obci Dolné Otrokovce konala slávnosť Dožiniek.

Dožinková slávnosť sa poriada pri príležitosti ukončenia žatvy.
Slávnosť dožiniek v Dolných Otrokovciach sa začala o 15:00 hod. v Kultúrnom dome, kde sa stretli detičky, ženci a žnice oblečení v krojoch. Spoločne vyzdobili traktor, kombajn a kone s bričkou. Slávnostný sprievod sa pobral ku kostolu pri kaplnku panenky Márie, kde sa spoločne poďakovali za úrodu. Od kostola pokračoval sprievod na čele s bričkou, v ktorej sedel gazda – pán starosta obce Dolné Otrokovce Maršala, za ním dievčina a šuhaj nesúcich dožinkový veniec, deti, ženci a žnice. Spolu prešli dedinou a zastavili u dvoch „gazdov“, kde im ponúkli tradičné domáce koláče a občerstvili ich dobrým vínom. Tanec a spev sa niesol celou dedinou. Po prejdení trasy s dvoma zastávkami sa celý sprievod vrátil ku kostolu, kde si všetci spoločne zatancovali. Slávnostné odovzdávanie dožinkového venca sa uskutočnilo pred Obecným úradom. Gazda pozval hostí na dožinkovú hostinu, kde návštevníkov uvítali chlebom a soľou, tiež pohárikom dobrej pálenky. Na hostine sa podávali domáce koláče, zabíjačkové špeciality, víno, pivo, a k tomu všetkému im náladu spríjemňovala dobrá hudba. Slávnosť dožiniek má v obci dlhoročnú tradíciu a každoročne sa teší záujmu širokej verejnosti.

www.dolneotrokovce.sk

www.facebook.com

Share this